We're looking for a user researcher to understand the needs of developers and designers. Is this you or someone you know? Check out the post: https://mzl.la/2IGzdXS

Przejdź do:

Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

{{DocStatusQuickLinks()}}

Summary

{{DocStatusSummary("/en-us/docs/Web/API")}}

API groups

CSSOM

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/CSSOM", "Summary")}}

Device APIs

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/Device_API", "Summary")}}

DOM

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/DOM", "Summary")}}

File API

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/File_API", "Summary")}}

HTML API

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/HTML_API", "Summary")}}

IndexedDB

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/IndexedDB", "Summary")}}

SVG API

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/SVG_API", "Summary")}}

WebAudio

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebAudio", "Summary")}}

WebComponents

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebComponents", "Summary")}}

WebCrypto

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebCrypto", "Summary")}}

WebRTC

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebRTC", "Summary")}}

WebSockets

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebSockets", "Summary")}}

WebStorage

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebStorage", "Summary")}}

WebWorkers

{{page("/en-US/docs/MDN/Doc_status/API/WebWorkers", "Summary")}}

Non-tracked specs

These specifications are not yet tracked on the doc status pages (for different reasons):

  1. {{SpecName("Alarm API")}}
  2. {{SpecName("Contacts")}}
  3. {{SpecName("Alarm API")}}
  4. {{SpecName("Filters 1.0")}}
  5. {{SpecName("FileSystem")}}
  6. {{SpecName("Messaging")}}
  7. {{SpecName("Push API")}}
  8. {{SpecName("Telephony API")}} and {{SpecName("Web Telephony")}}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: fscholz
Ostatnia aktualizacja: fscholz,