Wprowadzenie do obiektów JavaScript

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

W JavaScript większość rzeczy jest obiektami, począwszy od najbardziej fundamentalnych rzeczy jak stringi czy tablice, na API przeglądarek zbudowanym na szczycie JavaScriptu kończąc. Możesz nawet stworzyć własne obiekty do hermetyzowania powiązanych funkcji i zmiennych w "pakietach", które będą działały jako podręczne kontenery. Obiektowość w JavaScripcie jest kluczowa do dalszego zrozumienia języka, dlatego też przygotowaliśmy ten moduł, aby ci pomóc.  Na początku nauczymy cię teorii obiektowości i składni, później popatrzymy na to, jak tworzyć własne obiekty.

Wymagania

Zanim rozpoczniesz ten moduł powinieneś być nieco zaznajomiony z HTML i CSS. Radzimy przejść przez moduły Wprowadzenie do HTML i Wprowadzenie do CSS zanim rozpoczniesz naukę JavaScriptu.

Powinieneś również być nieco zaznajomiony z podstawami JavaScript zanim zaczniesz zgłębiać szczegóły dotyczące obiektów w tym języku. Zanim rozpoczniesz ten moduł zapoznaj się z JavaScript pierwsze kroki i JavaScript budowanie bloków.

Uwaga: Jeśli pracujesz na komputerze/tablecie/innym urządzeniu gdzie nie masz możliwości tworzenia swoich własnych plików, powinieneś wypróbować (większość) przykładów kodu w aplikacji webowej takiej jak JSBin lub Thimble.

Przewodniki

Object basics
W pierwszym artykule dotyczącym obiektów JavaScript przyjrzymy się podstawom składni dla obiektów i powrócimy do tematów, które przerabialiśmy wcześniej. Powtórzymy niektóre fakty, które wskazują, że wiele właściwości, którymi się już zajmowałeś, to faktycznie obiekty.
Object-oriented JavaScript for beginners
Po zapoznaniu się z podstawami skupimy się teraz na obiektowym JavaScript (OOJS) - ten artykuł przedstawia podstawowe spojrzenie na teorię programowania obiektowego (OOP), następnie bada, w jaki sposób JavaScript emuluje klasy obiektów za pomocą funkcji konstruktora, oraz jak tworzone są instancje obiektów.
Object prototypes
Prototypy są mechanizmem, za pomocą którego obiekty JavaScript dziedziczą cechy od siebie i działają inaczej niż mechanizmy dziedziczenia w klasycznych obiektowych językach programowania. W tym artykule badamy tę różnicę, wyjaśniamy, jak działają łańcuchy prototypów, i przyglądamy się, w jaki sposób można użyć właściwości prototypu do dodania metod do istniejących konstruktorów
Inheritance in JavaScript
Po wyjaśnieniu większości pikantnych szczegółów OOJS, artykuł pokazuje, jak tworzyć "potomne" klasy obiektów (konstruktory), które dziedziczą cechy z ich klas "nadrzędnych". Ponadto przedstawiamy poradę dotyczącą tego, kiedy i gdzie możesz korzystać z OOJS
Working with JSON data
JavaScript Object Notation (JSON) is a standard text-based format for representing structured data based on JavaScript object syntax, which is commonly used for representing and transmitting data on web sites (i.e. sending some data from the server to the client, so it can be displayed on a web page). You'll come across it quite often, so in this article we give you all you need to work with JSON using JavaScript, including parsing the JSON so you can access data items within it and writing your own JSON.
Object building practice
In previous articles we looked at all the essential JavaScript object theory and syntax details, giving you a solid base to start from. In this article we dive into a practical exercise, giving you some more practice in building custom JavaScript objects, which produce something fun and colorful — some colored bouncing balls.

Assessments

Adding features to our bouncing balls demo
In this assessment, you are expected to use the bouncing balls demo from the previous article as a starting point, and add some new and interesting features to it.