To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

W składni CSS, selektory używane są do określenia elementów HTML na naszych stronach www, które chcielibyśmy dostosować. Jest dostępnych wiele różnych odmian selektorów CSS, pozwalających na precyzyjne określenie wyboru elementu do dostosowania stylu. W nastęnych artykułach będziemy przechodzić przez różne typy szczegółowo, by zobaczyć jak one działają.

Wymagania: podstawowa obsługa komputera, zainstalowane podstawowe oprogramowanie, podstawowa znajomość pracy z plikami, podstawy języka HTML (kurs Wprowadzenie do HTML), a także znajomość zasady działania CSS.
Cel: Nauczyć się jak działają selektory klas CSS.

Podstawy

W ostatnim artykule wyjaśniliśmy generalną składnię i teminologię CSS w szczegółach. Podsumowując, selektory są częścią zasady kaskadowych arkuszy stylów i znajdują się przes blokiem deklaracji stylu CSS.

Różne rodzaje selektorów klas

Selektory można podzielić na następujące rodzaje:

  • Selektory proste: Łączą jeden lub więcej eementów opartych na tym samym typie elementu -  class lub id.
  • Selektory atrybutów: łączą jeden lub więcej elementów opartch na atrybucie lub wartości atrybutu.
  • Pseudo-klasy: Łączą jeden lub więcej elementów znajdujących się w tym samym stanie, takim jak najechanie kursorem na obszar elementu, zaznaczenie/odznaczenie pola typu checkbox, lub lub pierwszego elementu podrzędnego w drzewie obiektów DOM.
  • Pseudo-elementy: Łączą jedną lub wiele części treści, które znajdują się w określonym stanie w relacji do innego elementu, np. pierwsze słowo akapitu, albo wygenerowanej treści pojawiającej się tuż nad określonym elementem.
  • Kombinatory: To nie są właściwie same selektory, ale sposoby łączenia dwóch lub więcej selektorów w przyjazny sposób dla bardzo specyficznych wyborów. Przykładowo możesz wybrać tylko akapity, które są bezpośrednimi potomkami elementów typu div lub akapity następujące bezpośrednio po nagłówkach.
  • Wielokrotne selektory: Ponownie nie są to pojedyncze selektory klas, chodzi o to że można umieścić w jednym selektorze wiele selektorów opartych o tą samą regułę CSS, oddzielonych przecinkami by zastosować jeden zestaw deklaracji do wszystkich elementów wybranych tym selektorem.

Przegląd artykułów selekcjonowania klas

Następne cztery artukuły badają rózne aspekty selektorów - zostawiliśmy te informacje ponieważ jest ich bardzo dużo i chcemy ją przedstawić mniej przerażająco i dać ci kilka jasnych punktów, byś nie przerwał nauki w połowie. Zagadnienia są następujące:

Stanowczo zalecamy abyś wybrał jako pierwsze selektory proste, w przeciwnym wypadku ominiesz istotne informacje.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, Annie-likes, SphinxKnight
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,