Konsola błędów

This is an archived page. It's not actively maintained.

Konsola błędów to narzędzie dostępne w większości aplikacji opartych na technologiach Mozilli, które służy do powiadamiania o błędach w warstwie chrome aplikacji oraz na otwartych przez użytkownika stronach WWW. Zgłąszane są błędy i ostrzeżenia związane z JavaScriptem, błędy w arkuszach CSS oraz różne komunikaty z kodu warstwy chrome.

Przed Gecko 1.8.1 (tj. w programach starszych niż Firefox 2), konsola ta nazywana była "Konsolą JavaScript" (zob. błąd 265871).

Rozszerzenie Console2 jest zamiennikiem wbudowanej konsoli błędów, poprawiającym szereg błędów i wprowadzającym wiele długo oczekiwanych funkcji.

Rodzaje błędów

  • Błąd - zwykle błąd składni uniemożliwiający kompilację programu.
  • Ostrzeżenie - zwykle pozwala na kompilację, ale ostrzega przed złym stylem programowania i błędami projektowymi.
  • Wiadomość - podobna do ostrzeżenia, rzadko stosowana.

Manipulowanie danymi wyświetlanymi w konsoli błędów

Dostęp do informacji wyświetlanych w konsoli błędów możliwy jest z poziomu interfejsu nsIConsoleService. Prostszym sposobem na dodawanie komunikatów do konsoli jest metoda Components.utils.reportError, albo, jeśli chcemy korzystać z konsoli systemu operacyjnego, dump().

Aby otworzyć okno konsoli błędów z poziomu okna przeglądarki lub klienta poczty, należy użyć funkcjitoJavaScriptConsole().