mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Function.toString

  Ostrzeżenie: The content of this article may be out of date.

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.

  Metoda obiektu: Function
  Zaimplementowana w JavaScript 1.1
  Wersja ECMA ECMA-262

  Składnia

  function.toString()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Obiekt Function przesłania metodę toString obiektu Object; nie dziedziczy Object.toString. Dla obiektów Function, metoda toString zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt.

  JavaScript wywołuje metodę toString automatycznie, gdy Function jest reprezentowana jako wartość tekstowa lub kiedy Function jest odsyłana do połączenia łańcuchów znaków.

  Dla obiektów Function, wbudowana metoda toString dekompiluje funkcję z powrotem do kodu JavaScript, który tę funkcję definiuje. Łańcuch znaków zawiera słowa kluczowe function, listę argumentów, nawiasy klamrowe oraz ciało funkcji.

  Załóżmy na przykład, że masz poniższy kod, który definiuje obiektowy typ Dog i tworzy theDog, obiekt typu Dog:

  function Dog(name, breed, color, sex) {
    this.name = name
    this.breed = breed
    this.color = color
    this.sex = sex
  }
  
  theDog = new Dog( "Gabby", "Lab", "chocolate", "girl" );
  

  W dowolnej chwili, gdy Dog jest użyty w kontekście jako łańcuch znaków, JavaScript automatycznie wywołuje funkcję toString, która zwraca poniższy łańcuch znaków:

  function Dog(name, breed, color, sex) { this.name = name; this.breed = breed; this.color = color; this.sex = sex; }

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, ethertank, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: ethertank,