mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Istotne błędy poprawione w Firefoksie 3

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  W tym artykule przedstawiono listę ważnych błędów, które zostały poprawione w Firefoksie 3, lecz nie zostały szczegółowo uwzględnione w dokumentacji.

  • W przypadku wystąpienia błędu podczas przetwarzania nakładki nie jest ona stosowana. Błędy przetwarzania są rejestrowane w konsoli błędów (błąd 355755).
  • Rozwiązany błąd, gdzie elementy <menupopup> mogą być umieszczone wewnątrz wiązania podczas gdy zostały przymocowane już do menu lub elementu podobnego do menu. (błąd 345896)
  • Własność dlgType przycisków działa poprawnie (błąd 308591).
  • Argument canBubble metody event.initEvent działa poprawnie, co pozwala na wywołanie zdarzeń, które nie działają w trybie bąbelkowania (błąd 330190).
  • Zdarzenie DOMAttrModified poprawnie obsługuje atrybuty ze zdefiniowaną przestrzenią nazw (błąd 362391)).
  • Instrukcje przetwarzania XML, takie jak <?xml-stylesheet ?>, są dodawane do modelu DOM dokumentów XUL. W wyniku tego własność document.firstChild nie zawsze zwraca element główny — należy zamiast niej skorzystać z własności document.documentElement. Ponadto instrukcje przetwarzania <?xml-stylesheet ?> i <?xul-overlay ?> nie są wykonywane, jeżeli umieszczono je poza prologiem dokumentu (błąd 319654).
  • Do elementów i dokumentów XUL dodano metodę getElementsByAttributeNS() (błąd 239976).
  • Funkcje obsługi zdarzeń są zachowywane w przypadku przeniesienia lub usunięcia elementu z dokumentu XUL (błąd 286619).
  • Zdarzenia zmiany są teraz wyzwalane dla dokumentów niewyświetlanych (błąd 201236).
  • Poprawiono wiele błędów związanych z nieprawidłową kolejnością rysowania elementów (błąd 317375).
  • Metoda getElementsByTagName() została poprawiona i działa teraz prawidłowo dla poddrzew z elementami, których nazwy znaczników zawierają prefiks przestrzeni nazw (błąd 206053).
  • Zdarzenia DOMNodeInserted i DOMNodeRemoved są teraz stosowane do właściwych węzłów (błąd 367164).
  • Sekwencja \d, jeden ze znaków specjalnych w wyrażeniach regularnych, oznacza teraz cyfry wyłącznie z podstawowego alfabetu łacińskiego (odpowiednik sekwencji [0-9]); (błąd 378738).
  • Serwisy oferujące wyszukiwanie obrazków zyskują dostęp do dekoderów obrazków tak jak rozszerzenia poprawnie odkodowane z nieprawidłowymi mime-typami.(błąd 391667)
  • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kontrolkach formularzy już nie zmienia menu kontekstowego na domyślne. (błąd 404536. Przeczytaj Offering a context menu for form controls by nauczyć się jak włączyć to na wszelki wypadek.

  Zobacz również

   

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Flaneur, Bedi, teoli, zarat, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: teoli,