Inspektor DOM

Inspektor DOM służy do analizowania strony WWW. Analizę przeprowadza się poprzez przedstawienie elementów HTML w postaci drzewa. Nazywany jest dodatkiem i rozszerzeniem przeglądarki Firefox. Uruchamiamy go w narzędziach wybierając Narzędzia-Inspektor DOM. Jeśli nie mamy tej opcji w narzędziach, wtedy należy go zainstalować. Uruchamiamy więc program instalacyjny Firefoxa. W oknie dialogowym rodzaj instalacji wybieramy instalację użytkownika. Potem wśród instalowanych składników zaznaczamy narzędzia programistyczne.W związku z powyższym opisem mamy też Document Object Model, który jest sposobem reprezentacji złóżonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. W W3C znajduje się ujednolicony standard obiektowego modelu dokumentu. Dojście do elementów dokumentu odbywa się przez wywołanie odpowiednej metody.Dopracuj() }} Inspektor DOM (znany także jako DOMi) jest narzędziem Mozilli używanym do inspekcji, przeglądania oraz edytowania Obiektowego Modelu Dokumentu - zazwyczaj stron WWW lub okien XUL.

Aby pobrać DOMi dla Thunderbird 2.0 & wyższej wersji, musimy skompilować sobie sami Thunderbird przy pomocy następujących opcji:

 

Dokumentacja

Introduction to DOM Inspector
A guided tutorial that will help you get started with DOM Inspector.
Inspektor DOM - FAQ
Answers to common questions on DOM Inspector.
DOM Inspector page at MozillaZine
More information on the DOM Inspector.

Pobieranie Inspektora DOM

Firefox
Firefox comes with DOM Inspector pre-installed. On Windows, it is an install option; choose Advanced install. You can find it under the Tools menu in your browser window. From the command line, run: /path/to/application -inspector [url]
Thunderbird
DOM Inspector for Thunderbird is available from Thunderbird Add-ons. Or, build Thunderbird yourself with the following options:
ac_add_options --enable-extensions="default inspector"
ac_add_options --enable-inspector-apis
Mozilla Suite i SeaMonkey
Select Tools > Web Development > DOM Inspector. You can install the Sidebar panel via Edit > Preferences > Advanced > DOM Inspector, then simply open up the inspector panel and visit a website.

Społeczność

  • Zobacz fora Mozilli...

Report a bug in DOM Inspector

Use the conveniently named "DOM Inspector" component in Bugzilla.

Zobacz także

Firebug is a more powerful and yet easy-to-use extension from the creator of the DOM Inspector.

Podobne tematy

DOM, HTML, XUL, Programowanie WWW

Original Document Information

  • Author(s): Joe Hewitt, Christopher Aillon
  • Last Updated Date: November 11, 2003
  • Copyright Information: Portions of this content are © 1998–2007 by individual mozilla.org contributors; content available under a Creative Commons license | Details.

 


Interwiki Language Links