Ikony okna

This is an archived page. It's not actively maintained.

Pracując z Firefox 1.5, Thunderbird 1.5, i XULRunner 1.8, możesz określić ikonę dla okna XUL poprzez nazwanie plików <tt>mywindow.ico</tt> (dla Windows) i <tt>mywindow.xpm</tt> (Linux), gdzie: mywindow jest id okna (<window>), do którego chcesz dołączyć ikonę umieszczoną w podkatalogu <tt>chrome/icons/default</tt> Twojej paczki.

Te ikony nadpiszą globalne pliki ikon, które są umieszczona w <tt>app_dir/chrome/icons/default</tt>.

Starsze wersje

Do obsługi starszych aplikacji, takich jak Firefox 1.0, będzie trzeba najpierw wykonać kopię ikony i ręcznie przenieść ją do <tt>app_dir/chrome/icons/default</tt> (przykładowy kod).