Porównywanie wersji

br

Wersja 236972:

Sprawdzenie wersji 236972 wykonane przez Chrisraven

Wersja 182811:

Sprawdzenie wersji 182811 wykonane przez Chrisraven

Tytuł:
br
br
Ciąg znaków:
HTML/Element/br
HTML/Element/br
Etykiety:
HTML:Opis_elementów
HTML:Opis_elementów
Treść:

Wersja 236972
Wersja 182811
n7    <h3 name="Podsumowanie">n7    <h2 id="Podsumowanie" name="Podsumowanie">
n9    </h3>n9    </h2>
n17    <h3 name="Przyk.C5.82ad">n17    <h2 id="Przyk.C5.82ad" name="Przyk.C5.82ad">
n19    </h3>n19    </h2>
n37    <h3 name="Notatki">n37    <h2 id="Notatki" name="Notatki">
n39    </h3>n39    </h2>
n41      <a href="pl/HTML">HTML</a> nie wymaga domknięcia tego znaczn41      <a href="/pl/HTML" title="pl/HTML">HTML</a> nie wymaga domk
>nika, natomiast już w <a href="pl/XHTML">XHTML</a>-u każdy elemen>nięcia tego znacznika, natomiast już w <a href="/pl/XHTML" title=
>t musi być domknięty, zatem znacznik będzie wyglądał następująco:>"pl/XHTML">XHTML</a>-u każdy element musi być domknięty, zatem zn
> <code><b>&lt;br /&gt;</b></code>.>acznik będzie wyglądał następująco: <code><strong>&lt;br /&gt;</s
 >trong></code>.
n44      <b>Nie</b> używaj <code>&lt;br /&gt;</code> do zwiększania n44      <strong>Nie</strong> używaj <code>&lt;br /&gt;</code> do zw
>przerw pomiędzy tekstem, korzystaj w tym celu z właściwości CSS <>iększania przerw pomiędzy tekstem, korzystaj w tym celu z właściw
>code>margin</code>.>ości CSS <code>margin</code>.
n46    <h3 name="Zobacz_tak.C5.BCe">n46    <h2 id="Zobacz_tak.C5.BCe" name="Zobacz_tak.C5.BCe">
n48    </h3>n48    </h2>
n50      <a href="pl/HTML/Element/p">Znacznik <code>&lt;p&gt;</code>n50      <a href="/pl/HTML/Element/p" title="pl/HTML/Element/p">Znac
></a>>znik <code>&lt;p&gt;</code></a>
t54    </p>{{ languages( { "en": "en/HTML/Element/br" } ) }}t54    </p>
55    <div>
56      {{ languages({ "en": "en/HTML/Element/br", "fr": "fr/HTML/E
 >lement/br", "ja": "ja/HTML/Element/br" }) }}
57    </div>

Wróć do historii