WebM

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

WebM is royalty-free and is an open web video format natively supported in Mozilla Firefox.

Learn more

General knowledge