GIF

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

GIF (Graphics Interchange Format) is an image format that uses lossless compression and can be used for animations. A GIF uses up to 8 bits per pixel and a maximum of 256 colors from the 24-bit color space.

Learn more

General knowledge

  • GIF on Wikipedia