URI

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

A URI (Uniform Resource Identifier) is a string that refers to a resource. The most common are URLs, which identify the resource by giving its location on the Web. URNs, by contrast, refer to a resource by a name, in a given namespace, such as the ISBN of a book.

Learn more

General knowledge