RDF

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

RDF (Resource Description Framework) is a language developed by W3C for representing information on the World Wide Web, such as Webpages. RDF provides a standard way of encoding resource information so that it can be exchanged in a fully automated way between applications.

Learn more

General knowledge