Parser

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

A parser is the module of a compiler or interpreter that parses a source code file.

More generally, it's a piece of software that parses text and transforms its content to another representation.

Learn more

General knowledge