Node (networking)

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

In networking, a node is a connection point in the network. In physical networks, a node is usually a device, like a computer or a router.

Learn more

General knowledge