Microsoft Edge

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Microsoft Edge is a free-of-cost graphical Web browser bundled with Microsoft Windows and developed by Microsoft since 2014. Initially known as Spartan, Edge replaced the longstanding Microsoft browser Internet Explorer.

Learn more