Ligature

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

A ligature is a joining of two characters into one shape. For example, in French "œ" is a ligature of "oe".

You can implement ligatures in your webpage with font-variant-ligatures.

Learn more

General knowledge