Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

Kryptografia lub kryptologia, to nauka, która bada jak kodować i przekazywać wiadomości w bezpieczny sposób. Projekty kryptograficzne i opracowane algorytmy są używane do kodowania i dekodowania wiadomości w niezabezpieczonym środowisku oraz ich aplikacji. Poza zagadnieniem poufności danych, kryptografia porusza również temat identyfikacji, uwierzytelniania, niezaprzeczalności i integralności danych. Dlatego też badania metod kryptografii są używane w kontekście, kryptosystemów.

Dowiedz się więcej
Wiedza ogólna

     Unknown prefix: Wikipedia. Wikipedia
     {{Słowniczek ( "kryptoanalizy")}}
    Informacje poradnik bezpieczeństwa

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, hencel, jam1985
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,