IndexedDB

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

IndexedDB is a Web API for storing large data structures within browsers and indexing them for high-performance searching. Like an SQL-based RDBMS, IndexedDB is a transactional database system. However, it uses JavaScript objects rather than fixed columns tables to store data.

Learn more