Compile time

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

The compile time is the time from when the program is first loaded until the program is parsed.

Learn more

General knowledge