Certificate authority

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

A certificate authority (CA) is an organization that signs digital certificates and their associated public keys. This certifies that an organization that requested a digital certificate (e.g., Mozilla Corporation) is authorized to request a certificate for the subject named in the certificate (e.g., mozilla.org).

Web browsers come preloaded with a list of certificate authorities trusted to issue digital certificates.

Learn more