This is an archived page. It's not actively maintained.

Gecko SDK

Gecko SDK, znane także jako SDK XULRunner, jest zbiorem plików XPIDL, nagłówków oraz narzędzi do tworzenia komponentów XPCOM, które mogą być później używane np. Mogą być wykorzystane w JavaScript poprzez XUL.

Zauważ że, by stworzyć takie komponenty, nie ma potrzeby posiadania całego kodu np. Firefox'a, ponieważ nie używamy kodu zawartego w tym komponencie. A ponieważ każdy komponent posiada prostą funkcjonalność, jest zgodny z każdym produktem przeznaczonym na platformy Mozilli. Stąd też nie ma potrzeby używania poszczególnych produktów do zbudowania aplikacji o ogólnym przeznaczeniu. Z tego powodu opracowano Gecko SDK.

Nie należy mylić Gecko/XULRunner SDK z XULRunner. Gecko SDK jest kolekcją plików nagłówków i narzędzi używanych do tworzenia komponentów XPCOM o ogólnym przeznaczeniu, które rozszerzają fukcjonalność już istniejącej platformy! Natomiast XULRunner jest środowiskiem w którym uruchamia się samodzielne programy, bądź wbudowane programy bazowane na framework'u Mozilli.

Gecko SDK posiada wszelkie niezbędne narzędzia oraz nagłówki do tworzenia skryptowalnych wtyczek NPAPI, włącznie z kompilatorem/linkerem xpidl i najnowszą wersją npapi.h.

Jak zdobyć SDK?

Aktualizacje

Nie ma potrzeby pobierania, czy też ponownego budowania Gecko SDK nawiązując do aktualizacji zabezpieczeń od Mozilli(np. Mozilla 1.7.3), ponieważ nagłówki i 'biblioteki klejące' w Gecko SDK zazwyczaj nie są zmieniane w przypadku aktualizacji zabezpieczeń. Aczkolwiek musisz rozprowadzać najnowsze komponenty Gecko, takie jak gklayout.dll itd.

Pobieranie

Dla wersji przed Gecko 2.0 powinieneś wybrać wersje Gecko SDK dla najwcześniejszej wersji Mozilli którą planujesz używać. Dla wersji Gecko 2.0 i nowszych, musisz zrekompilować twój komponent dla każdej publikacji, ponieważ kompatybilność z różnymi wersjami nie jest obsługiwana!

Nawiązując do poniższych wersji, możesz znaleść inne wersje(także niestabilne) pod tym adresem: Wersje XULRunner (pliki z 'sdk' w nazwie).  SDK ma ustalony plan wydawnictwa tak jak Firefox/Thunderbird.  Tylko gdy SDK wejdzie w stadium Beta, nadaje się do budowania rozszerzeń; twój komponent powienien współpracować z wydawnictwami SDK bez żadnych zmian.  Z powodu bardzo szybkiego wypuszczania nowych wersji, rozsądnie jest wybierać SDK w wersji Beta.

Linki do plików Najnowszy Gecko (Najnowszy Firefox) Gecko 1.9.2 (Firefox 3.6) Gecko 1.9.1 (Firefox 3.5) Gecko 1.9 (Firefox 3.0) Gecko 1.8 (Firefox 1.5 i 2.0)
Windows Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Mac x86_64 Pobierz Brak Brak Brak Brak
Mac i386 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Brak
Mac ppc Brak Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz
Linux x86_64 Pobierz Brak Brak Brak Brak
Linux i686 Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz Pobierz

SDK oficjalnie nie jest publikowane na pozostałych wersjach, jeżeli masz potrzebę używania SDK na innych wersjach, musisz sam je zbudować.

Uwaga: możesz zasubskrybować kalendarz wydań Firefox'a. Możesz także przejrzeć plan online .

Wypakuj tarball SDK do odpowiadającej Ci lokalizacji.

Błędy w SDK OS X

Jeżeli zaistnieje potrzeba użycia narzędzia xpidl do kompilacji plików IDL na OS X, prawdopodobnie otrzymasz dziwny komunikat błędu podobny do tego ponieżej:

dyld: Library not loaded: /opt/local/lib/libintl.3.dylib
  Referenced from: /Users/varmaa/xulrunner-sdk/bin/./xpidl
  Reason: image not found
Trace/BPT trap

Niestety, ten problem jest wywoływany przez błąd procesu budowy SDK, który nie może zostać rozwiazany narazie (zobacz Bugzilla bug #430274). By go ominąć, musisz zainstalować MacPorts jak podkreślono w  wstępnych wymaganiach budowy w Mac OS X oraz zainstalować libidl. na 64 bitowych wersjach Mac OS X, musisz zainstalować libidl z parametrem +universal.

Gdy ta czynność zostanie wykonana, wykonaj te polecenie:

ln -s /opt/local/lib/libintl.8.dylib /opt/local/lib/libintl.3.dylib

To powinno naprawić błąd.

Budowanie SDK

By zbudować SDK, pierw zbuduj XULRunner (Gecko SDK jest budowane jako część procesu budowy XULRunner, stąd też nazwa XULRunner SDK). Zapoznaj się z dokumentacją budowy dla poznania szczegółowych danych. Po zakończeniu budowy XULRunner wykonanie make sdk z twojego katalogu stworzy paczkę SDK w dist.

Zawartości SDK

SDK zawiera:

  • 1.9.2
  • Pliki IDL dla 'zamrożonych interfejsów' (pod idl/)
  • Nagłówki dla 'zamrożonych interfejsów', funkcje XPCOM, oraz funkcje NSPR (pod include/)
  • Biblioteki współdzielone, oraz import bibliotek (pod lib/)
  • Statyczne narzędzia bibliotek (pod lib/)
  • Wszelkiego rodzaju narzędzia (pod bin/)

By lepiej poznać się na bezpiecznym łączeniu komponentów XPCOM uzywając "klejącej" biblioteki XPCOM zobacz Klej XPCOM.

Jak używać Systemu Budowy Mozilli z SDK?

Istnieje możliwość używania Systemy Budowy Mozilli z SDK. Można tego dokonać przez pobranie kodu źródłowego Firefox'a i użyć opcji --with-libxul-sdk  z poleceniem configure.

Zasoby

  • static xpidl.exe (nie oficjalne) Jęśli szukasz statycznego połączonego xpidl.exe, można go pobrać poprzez wyżej podany link.
  • Mac Intel Gecko 1.8 SDK Oficjalne SDK Mac 1.8 jest w wersji ppc. To jest nieoficjalne wydanie intela.