UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
Tutaj znajdują się krótkie, służące do nauki, fragmenty kodu.

Zapisywanie strony internetowej do pliku

Poniższy kod nie pyta użytkownika o nazwę pliku, jednak możesz użyć do tego file picker component.

var file = Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);
file.initWithPath("C:\\filename.html");
var wbp = Components.classes['@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1']
 .createInstance(Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist);
wbp.saveDocument(content.document, file, null, null, null, null);

Wykrywanie systemu operacyjnego

// Zwraca WINNT, gdy jest to Windows XP, 2000, NT
Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULRuntime).OS;

Lista możliwych odpowiedzi przy używaniu LXR: http://lxr.mozilla.org/mozilla/sourc...nfigure.in#910.

Wykrywanie głównej aplikacji i jej wersji

var info = Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULAppInfo);
// Pobiera nazwę uruchomionej aplikacji
info.name; // Zwraca "Firefox" dla Firefoksa
info.version; // Zwraca "2.0.0.1" dla Firefoksa w wersji 2.0.0.1

Odzyskiwanie wersji rozszerzenia jaka jest określona w pliku install.rdf

var em = Components.classes["@mozilla.org/extensions/manager;1"]
          .getService(Components.interfaces.nsIExtensionManager);

// Change extension-guid to the GUID of the extension whose version you want to retrieve;
// np. foxyproxy@eric.h.jung dla FoxyProxy
var addon = em.getItemForID("<extension-guid>");
var version = addon.version;

Kopiowanie ze strumienia wejścia i wyjścia

// istream jest nsIInputStream i ostream jest nsIOutputStream

// strumień wyjścia potrzebuje buforowania do swojej pracy.
var bostream = Components.classes["@mozilla.org/network/buffered-output-stream;1"]
          .createInstance(Components.interfaces.nsIBufferedOutputStream);
bostream.init(ostream, 0x8000);

// make a stream pump and a stream listener to read from the input stream for us
var pump = Components.classes["@mozilla.org/network/input-stream-pump;1"]
           .createInstance(Components.interfaces.nsIInputStreamPump);
pump.init(istream, -1, -1, 0, 0, true);

/* we need our own observer to know when to close the file */
var observer = {
 onStartRequest: function(aRequest, aContext) {},
 onStopRequest: function(aRequest, aContext, aStatusCode) {
  bostream.close();
 }
};

// make a simple stream listener to do the writing to output stream for us
var listener = Components.classes["@mozilla.org/network/simple-stream-listener;1"]
             .createInstance(Components.interfaces.nsISimpleStreamListener);
listener.init(bostream, observer);

// rozpoczyna kopiowanie
pump.asyncRead(listener, null);

Ponowne uruchamianie Firefoksa/Thunderbird

var nsIAppStartup = Components.interfaces.nsIAppStartup;
Components.classes["@mozilla.org/toolkit/app-startup;1"].getService(nsIAppStartup)
     .quit(nsIAppStartup.eForceQuit | nsIAppStartup.eRestart);

Symulacja zdarzeń myszy i klawiatury

Interfejs nsIDOMWindowUtils stanowi metodę pomocy w symulacji zdarzeniami myszy i klawiatury.

Nowość w Firefoksie 3 / Gecko 1.9

var req = window.QueryInterface(Components.interfaces.nsIInterfaceRequestor);
var utils = req.getInterface(Components.interfaces.nsIDOMWindowUtils);
utils.sendMouseEvent("mousedown", 10, 10, 0, 1, 0);
utils.sendMouseEvent("mouseup", 10, 10, 0, 1, 0);

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: zarat, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: zarat,