Różne

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Support for extensions using XUL/XPCOM or the Add-on SDK was removed in Firefox 57, released November 2017. As there is no supported version of Firefox enabling these technologies, this page will be removed by December 2020.

Add-ons using the techniques described in this document are considered a legacy technology in Firefox. Don't use these techniques to develop new add-ons. Use WebExtensions instead. If you maintain an add-on which uses the techniques described here, consider migrating it to use WebExtensions.

Starting from Firefox 53, no new legacy add-ons will be accepted on addons.mozilla.org (AMO) for desktop Firefox and Firefox for Android.

Starting from Firefox 57, only extensions developed using WebExtensions APIs will be supported on Desktop Firefox and Firefox for Android.

Even before Firefox 57, changes coming up in the Firefox platform will break many legacy extensions. These changes include multiprocess Firefox (e10s), sandboxing, and multiple content processes. Legacy extensions that are affected by these changes should migrate to use WebExtensions APIs if they can. See the "Compatibility Milestones" document for more information.

A wiki page containing resources, migration paths, office hours, and more, is available to help developers transition to the new technologies.

Tutaj znajdują się krótkie, służące do nauki, fragmenty kodu.

Zapisywanie strony internetowej do pliku

Poniższy kod nie pyta użytkownika o nazwę pliku, jednak możesz użyć do tego file picker component.

var file = Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);
file.initWithPath("C:\\filename.html");
var wbp = Components.classes['@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1']
 .createInstance(Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist);
wbp.saveDocument(content.document, file, null, null, null, null);

Wykrywanie systemu operacyjnego

// Zwraca WINNT, gdy jest to Windows XP, 2000, NT
Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULRuntime).OS;

Lista możliwych odpowiedzi przy używaniu LXR: http://lxr.mozilla.org/mozilla/sourc...nfigure.in#910.

Wykrywanie głównej aplikacji i jej wersji

var info = Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULAppInfo);
// Pobiera nazwę uruchomionej aplikacji
info.name; // Zwraca "Firefox" dla Firefoksa
info.version; // Zwraca "2.0.0.1" dla Firefoksa w wersji 2.0.0.1

Odzyskiwanie wersji rozszerzenia jaka jest określona w pliku install.rdf

var em = Components.classes["@mozilla.org/extensions/manager;1"]
          .getService(Components.interfaces.nsIExtensionManager);

// Change extension-guid to the GUID of the extension whose version you want to retrieve;
// np. foxyproxy@eric.h.jung dla FoxyProxy
var addon = em.getItemForID("<extension-guid>");
var version = addon.version;

Kopiowanie ze strumienia wejścia i wyjścia

// istream jest nsIInputStream i ostream jest nsIOutputStream

// strumień wyjścia potrzebuje buforowania do swojej pracy.
var bostream = Components.classes["@mozilla.org/network/buffered-output-stream;1"]
          .createInstance(Components.interfaces.nsIBufferedOutputStream);
bostream.init(ostream, 0x8000);

// make a stream pump and a stream listener to read from the input stream for us
var pump = Components.classes["@mozilla.org/network/input-stream-pump;1"]
           .createInstance(Components.interfaces.nsIInputStreamPump);
pump.init(istream, -1, -1, 0, 0, true);

/* we need our own observer to know when to close the file */
var observer = {
 onStartRequest: function(aRequest, aContext) {},
 onStopRequest: function(aRequest, aContext, aStatusCode) {
  bostream.close();
 }
};

// make a simple stream listener to do the writing to output stream for us
var listener = Components.classes["@mozilla.org/network/simple-stream-listener;1"]
             .createInstance(Components.interfaces.nsISimpleStreamListener);
listener.init(bostream, observer);

// rozpoczyna kopiowanie
pump.asyncRead(listener, null);

Ponowne uruchamianie Firefoksa/Thunderbird

var nsIAppStartup = Components.interfaces.nsIAppStartup;
Components.classes["@mozilla.org/toolkit/app-startup;1"].getService(nsIAppStartup)
     .quit(nsIAppStartup.eForceQuit | nsIAppStartup.eRestart);

Symulacja zdarzeń myszy i klawiatury

Interfejs nsIDOMWindowUtils stanowi metodę pomocy w symulacji zdarzeniami myszy i klawiatury.

Nowość w Firefoksie 3 / Gecko 1.9

var req = window.QueryInterface(Components.interfaces.nsIInterfaceRequestor);
var utils = req.getInterface(Components.interfaces.nsIDOMWindowUtils);
utils.sendMouseEvent("mousedown", 10, 10, 0, 1, 0);
utils.sendMouseEvent("mouseup", 10, 10, 0, 1, 0);