mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Różne

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.
  Tutaj znajdują się krótkie, służące do nauki, fragmenty kodu.

  Zapisywanie strony internetowej do pliku

  Poniższy kod nie pyta użytkownika o nazwę pliku, jednak możesz użyć do tego file picker component.

  var file = Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"].createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);
  file.initWithPath("C:\\filename.html");
  var wbp = Components.classes['@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1']
   .createInstance(Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist);
  wbp.saveDocument(content.document, file, null, null, null, null);
  

  Wykrywanie systemu operacyjnego

  // Zwraca WINNT, gdy jest to Windows XP, 2000, NT
  Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULRuntime).OS;
  

  Lista możliwych odpowiedzi przy używaniu LXR: http://lxr.mozilla.org/mozilla/sourc...nfigure.in#910.

  Wykrywanie głównej aplikacji i jej wersji

  var info = Components.classes["@mozilla.org/xre/app-info;1"].getService(Components.interfaces.nsIXULAppInfo);
  // Pobiera nazwę uruchomionej aplikacji
  info.name; // Zwraca "Firefox" dla Firefoksa
  info.version; // Zwraca "2.0.0.1" dla Firefoksa w wersji 2.0.0.1
  

  Odzyskiwanie wersji rozszerzenia jaka jest określona w pliku install.rdf

  var em = Components.classes["@mozilla.org/extensions/manager;1"]
            .getService(Components.interfaces.nsIExtensionManager);
  
  // Change extension-guid to the GUID of the extension whose version you want to retrieve;
  // np. foxyproxy@eric.h.jung dla FoxyProxy
  var addon = em.getItemForID("<extension-guid>");
  var version = addon.version;
  

  Kopiowanie ze strumienia wejścia i wyjścia

  // istream jest nsIInputStream i ostream jest nsIOutputStream
  
  // strumień wyjścia potrzebuje buforowania do swojej pracy.
  var bostream = Components.classes["@mozilla.org/network/buffered-output-stream;1"]
            .createInstance(Components.interfaces.nsIBufferedOutputStream);
  bostream.init(ostream, 0x8000);
  
  // make a stream pump and a stream listener to read from the input stream for us
  var pump = Components.classes["@mozilla.org/network/input-stream-pump;1"]
             .createInstance(Components.interfaces.nsIInputStreamPump);
  pump.init(istream, -1, -1, 0, 0, true);
  
  /* we need our own observer to know when to close the file */
  var observer = {
   onStartRequest: function(aRequest, aContext) {},
   onStopRequest: function(aRequest, aContext, aStatusCode) {
    bostream.close();
   }
  };
  
  // make a simple stream listener to do the writing to output stream for us
  var listener = Components.classes["@mozilla.org/network/simple-stream-listener;1"]
               .createInstance(Components.interfaces.nsISimpleStreamListener);
  listener.init(bostream, observer);
  
  // rozpoczyna kopiowanie
  pump.asyncRead(listener, null);
  

  Ponowne uruchamianie Firefoksa/Thunderbird

  var nsIAppStartup = Components.interfaces.nsIAppStartup;
  Components.classes["@mozilla.org/toolkit/app-startup;1"].getService(nsIAppStartup)
       .quit(nsIAppStartup.eForceQuit | nsIAppStartup.eRestart);
  

  Symulacja zdarzeń myszy i klawiatury

  Interfejs nsIDOMWindowUtils stanowi metodę pomocy w symulacji zdarzeniami myszy i klawiatury.

  Nowość w Firefoksie 3 / Gecko 1.9

  var req = window.QueryInterface(Components.interfaces.nsIInterfaceRequestor);
  var utils = req.getInterface(Components.interfaces.nsIDOMWindowUtils);
  utils.sendMouseEvent("mousedown", 10, 10, 0, 1, 0);
  utils.sendMouseEvent("mouseup", 10, 10, 0, 1, 0);
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, zarat
  Ostatnia aktualizacja: zarat,