Okna

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Support for extensions using XUL/XPCOM or the Add-on SDK was removed in Firefox 57, released November 2017. As there is no supported version of Firefox enabling these technologies, this page will be removed by December 2020.

Add-ons using the techniques described in this document are considered a legacy technology in Firefox. Don't use these techniques to develop new add-ons. Use WebExtensions instead. If you maintain an add-on which uses the techniques described here, consider migrating it to use WebExtensions.

Starting from Firefox 53, no new legacy add-ons will be accepted on addons.mozilla.org (AMO) for desktop Firefox and Firefox for Android.

Starting from Firefox 57, only extensions developed using WebExtensions APIs will be supported on Desktop Firefox and Firefox for Android.

Even before Firefox 57, changes coming up in the Firefox platform will break many legacy extensions. These changes include multiprocess Firefox (e10s), sandboxing, and multiple content processes. Legacy extensions that are affected by these changes should migrate to use WebExtensions APIs if they can. See the "Compatibility Milestones" document for more information.

A wiki page containing resources, migration paths, office hours, and more, is available to help developers transition to the new technologies.

Otwieranie nowych okien przeglądarki

Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, po prostu użyj window.open(). Jednak window.open() zwraca obiekt Window dla zawartości, nie dla samego okna przeglądarki, powinieneś więc najpierw pobrać Window z chrome. Najprostszym na to sposobem jest użycie nsIWindowMediator.

Przykład

 

window.open();
var wm = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"]
          .getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var newWindow = wm.getMostRecentWindow("navigator:browser");
var b = newWindow.getBrowser();
// dlaczego to robimy? nigdy nie robimy czegokolwiek z |b|

Przesuwalne okna

Aby uczynić okna przesuwalnymi przez kliknięcie na ich zawartość, możesz użyć procedur obsługi zdarzeń mousedown i mousemove. Poniższy kod nie zważa na to, na który element kliknęliśmy, po prostu odpowiada na wszystkie zdarzenia tego typu. Możesz wzbogacić ten kod przez zaznaczenie zdarzenia. Docelowy element i tylko ustawienie startPos, jeśli ten element pasuje do zadanych kryteriów.

Przykład

 

var startPos=0;
var mouseDown = function(event) {
  startPos = [ event.clientX, event.clientY];
}
var mouseMove = function(event) {
  if (startPos != 0) {
    var newX = event.screenX-startPos[0];
    var newY = event.screenY-startPos[1];
    window.moveTo(newX,newY);
  }
}
var mouseUp = function(event) {
  startPos=0;
}

window.addEventListener("mousedown",mouseDown, false);
window.addEventListener("mouseup",mouseUp, false);
window.addEventListener("mousemove",mouseMove, false);

 

 

XUL Titlebar Element

Aplikacje XUL wykorzystują Titlebar element, aby osiągnąć podobny rezultat bez dodatkowego kodu JavaScript.

Re-using and focusing named windows

While specifying the name parameter to window.open or window.openDialog will prevent multiple windows of that name from opening, each call will actually re-initialize the window and thus lose whatever state the user has put it in. Additionally, if the window is in the background, it may not be brought to the front. This code will check for a window of the provided name. If it finds one, it focuses it. If it doesn't, it opens one.

var windowName = "yourWindowName";
var windowsMediator = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"].getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var win = windowsMediator.getMostRecentWindow(windowName);
if (win)
 win.focus();
else
 window.open("chrome://to/your/window.xul", windowName, "features");

Inne źródła