MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/a3e7b5301fea

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Otwieranie nowych okien przeglądarki

Aby otworzyć nowe okno przeglądarki, po prostu użyj window.open(). Jednak window.open() zwraca obiekt Window dla zawartości, nie dla samego okna przeglądarki, powinieneś więc najpierw pobrać Window z chrome. Najprostszym na to sposobem jest użycie nsIWindowMediator.

Przykład

window.open();
var wm = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"]
          .getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var newWindow = wm.getMostRecentWindow("navigator:browser");
var b = newWindow.getBrowser();
// dlaczego to robimy? nigdy nie robimy czegokolwiek z |b|

Przesuwalne okna

Aby uczynić okna przesuwalnymi przez kliknięcie na ich zawartość, możesz użyć procedur obsługi zdarzeń mousedown i mousemove. Poniższy kod nie zważa na to, na który element kliknęliśmy, po prostu odpowiada na wszystkie zdarzenia tego typu. Możesz wzbogacić ten kod przez zaznaczenie zdarzenia. Docelowy element i tylko ustawienie startPos, jeśli ten element pasuje do zadanych kryteriów.

Przykład

var startPos=0;
var mouseDown = function(event) {
  startPos = [ event.clientX, event.clientY];
}
var mouseMove = function(event) {
  if (startPos != 0) {
    var newX = event.screenX-startPos[0];
    var newY = event.screenY-startPos[1];
    window.moveTo(newX,newY);
  }
}
var mouseUp = function(event) {
  startPos=0;
}

window.addEventListener("mousedown",mouseDown, false);
window.addEventListener("mouseup",mouseUp, false);
window.addEventListener("mousemove",mouseMove, false);


XUL Titlebar Element

Aplikacje XUL wykorzystują Titlebar element, aby osiągnąć podobny rezultat bez dodatkowego kodu JavaScript.

Re-using and focusing named windows

While specifying the name parameter to window.open or window.openDialog will prevent multiple windows of that name from opening, each call will actually re-initialize the window and thus lose whatever state the user has put it in. Additionally, if the window is in the background, it may not be brought to the front. This code will check for a window of the provided name. If it finds one, it focuses it. If it doesn't, it opens one.

var windowName = "yourWindowName";
var windowsMediator = Components.classes["@mozilla.org/appshell/window-mediator;1"].getService(Components.interfaces.nsIWindowMediator);
var win = windowsMediator.getMostRecentWindow(windowName);
if (win)
 win.focus();
else
 window.open("chrome://to/your/window.xul", windowName, "features");

Inne źródła

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Docent ws, Diablownik, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: Docent ws,