mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Obserwator pobierania danych

  Przykład obserwatora pobierania danych dla menedżera pobierania plików Firefoksa:

  // ******************************
  // DownloadObserver
  // ******************************
  function sampleDownload_init(){
   //**** Add download observer
   var observerService = Components.classes["@mozilla.org/observer-service;1"]
                   .getService(Components.interfaces.nsIObserverService);
   observerService.addObserver(sampleDownloadObserver, "dl-start", false);
   observerService.addObserver(sampleDownloadObserver, "dl-done", false);
   observerService.addObserver(sampleDownloadObserver, "dl-cancel", false);
   observerService.addObserver(sampleDownloadObserver, "dl-failed", false);
  
   window.addEventListener("unload", function() {
    observerService.removeObserver(sampleDownloadObserver, "dl-start");
    observerService.removeObserver(sampleDownloadObserver, "dl-done");
    observerService.removeObserver(sampleDownloadObserver, "dl-cancel");
    observerService.removeObserver(sampleDownloadObserver, "dl-failed");
   }, false);
  }
  var sampleDownloadObserver = {
   observe: function (subject, topic, state) {
    var oDownload = subject.QueryInterface(Components.interfaces.nsIDownload);
    //**** Get Download file object
    var oFile = null;
    try{
     oFile = oDownload.targetFile; // New firefox 0.9+
    } catch (e){
     oFile = oDownload.target;   // Old firefox 0.8
    }
    //**** Download Start
    if (topic == "dl-start"){
     alert('Start download to - '+oFile.path); 
    }
    //**** Download Cancel
    if(topic == "dl-cancel"){ 
     alert('Canceled download to - '+oFile.path); 
    }
    //**** Download Failed
    else if(topic == "dl-failed"){ 
     alert('Failed download to - '+oFile.path);
    }
    //**** Download Successs
    else if(topic == "dl-done"){
     alert('Done download to - '+oFile.path);
    }  
   }
  }
  window.addEventListener("load", sampleDownload_init, false);
  

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, tregagnon, Killerowski, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: tregagnon,