mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Ciasteczka

  Odczytywanie istniejących ciasteczek

  var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"]
        .getService(Components.interfaces.nsIIOService);
  var uri = ios.newURI("http://www.google.com/", null, null);
  var cookieSvc =
    Components.classes["@mozilla.org/cookieService;1"]
         .getService(Components.interfaces.nsICookieService);
  var cookie = cookieSvc.getCookieString(uri, null);
  

  Uwaga: Ciasteczka, wraz z ich nazwami i wartościami, mogą być iterowane poprzez XPCOM.

  Usuwanie wszystkich ciasteczek

  Poniższy kod demonstruje w jaki sposób usunąć wszystkie ciasteczka z Firefoksa/Seamonkey.

  Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
       .getService(Components.interfaces.nsICookieManager).removeAll();
  

  Zobacz także

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,