Ciasteczka

Odczytywanie istniejących ciasteczek

var ios = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"]
      .getService(Components.interfaces.nsIIOService);
var uri = ios.newURI("http://www.google.com/", null, null);
var cookieSvc =
  Components.classes["@mozilla.org/cookieService;1"]
       .getService(Components.interfaces.nsICookieService);
var cookie = cookieSvc.getCookieString(uri, null);

Uwaga: Ciasteczka, wraz z ich nazwami i wartościami, mogą być iterowane poprzez XPCOM.

Usuwanie wszystkich ciasteczek

Poniższy kod demonstruje w jaki sposób usunąć wszystkie ciasteczka z Firefoksa/Seamonkey.

Components.classes["@mozilla.org/cookiemanager;1"]
     .getService(Components.interfaces.nsICookieManager).removeAll();

Zobacz także