Canvas

This is an archived page. It's not actively maintained.

Ogólne informacje o używaniu <canvas> znajdują się w przewodniku.

Zapisywanie obrazu canvas do pliku

Poniższa funkcja akceptuje obiekt canvas i ścieżkę pliku docelowego. Canvas jest konwertowany do pliku PNG i jest zapisywany do określonej lokalizacji. Funkcja wyświetla okno procesu pobierania plików, lecz okno może być usunięte.

function saveCanvas(canvas, destFile) {
 // konwertuje łańcuch znaków ścieżki pliku string do nsIFile
 var file = Components.classes["@mozilla.org/file/local;1"]
            .createInstance(Components.interfaces.nsILocalFile);
 file.initWithPath(destFile);

 // stwórz adres url danych z canvas, a następnie stwórz URI źródła i celu
 var io = Components.classes["@mozilla.org/network/io-service;1"]
           .getService(Components.interfaces.nsIIOService);
 var source = io.newURI(canvas.toDataURL("image/png", ""), "UTF8", null);
 var target = io.newFileURI(file)

 // przygotuj do zapisu dane
 var persist = Components.classes["@mozilla.org/embedding/browser/nsWebBrowserPersist;1"]
             .createInstance(Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist);

 persist.persistFlags = Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist.PERSIST_FLAGS_REPLACE_EXISTING_FILES;
 persist.persistFlags |= Components.interfaces.nsIWebBrowserPersist.PERSIST_FLAGS_AUTODETECT_APPLY_CONVERSION;

 // wyświetl dialog pobierania pliku (usuń poniższe 3 linie, by go pominać)
 var xfer = Components.classes["@mozilla.org/transfer;1"]
            .createInstance(Components.interfaces.nsITransfer);
 xfer.init(source, target, "", null, null, null, persist);
 persist.progressListener = xfer;

 // zapisz dane canvas do pliku
 persist.saveURI(source, null, null, null, null, file);
}