mozilla

Porównywanie wersji

Firefox 3 dla programistów

Change Revisions

Wersja 276024:

Sprawdzenie wersji 276024 wykonane przez Mgjbot

Wersja 276025:

Sprawdzenie wersji 276025 wykonane przez VooEak

Tytuł:
Firefox 3 dla programistów
Firefox 3 dla programistów
Ciąg znaków:
Firefox_3_dla_programistów
Firefox_3_dla_programistów
Etykiety:
"Firefox 3"
"Firefox 3"
Treść:

Revision 276024
Revision 276025
t26      <li>A potential security concern in &lt;FRAME&gt; and &lt;It26      <li>Potencjalna obawa związana z bezpieczeństwem elementów 
>FRAME&gt; elements has been corrected; frames can no longer inher>&lt;FRAME&gt; i &lt;IFRAME&gt; została poprawiona; ramki nie dzie
>it the parent's character set unless both parent and frame were l>dziczą już systemu kodowania znaków rodzica, o ile zarówno rodzic
>oaded from the same server. Zobacz {{template.Bug(35620)}}.> jak i ramka pochodzą z tego samego serwera. Zobacz {{template.Bu
 >g(35620)}}.

Wróć do historii