Porównywanie wersji

Firefox - potrzeba wolności

Change Revisions

Wersja 264281:

Sprawdzenie wersji 264281 wykonane przez gandalf

Wersja 231270:

Sprawdzenie wersji 231270 wykonane przez gandalf

Tytuł:
Firefox - potrzeba wolności
Firefox - potrzeba wolności
Ciąg znaków:
Firefox_-_potrzeba_wolności
Firefox_-_potrzeba_wolności
Etykiety:
Wszystkie_kategorie, Prezentacje
Treść:

Revision 264281
Revision 231270
t7    <h3 id="Prezentacja" name="Prezentacja">t
8      Prezentacja
9    </h3>
10    <ul>
11      <li>
12        <a class="external" href="http://www.e-gandalf.net/mozill
>a/pres/floswadm/">Pokaż</a> 
13      </li>
14      <li>
15        <a class="external" href="http://www.e-gandalf.net/mozill
>a/pres/floswadm.zip">Pobierz</a> 
16      </li>
17    </ul>
18    <h3 id="Podsumowanie" name="Podsumowanie">
19      Podsumowanie
20    </h3>
21    <p>
22      Ta prezentacja, przygotowana na potrzeby konferencji <a cla
>ss="external" href="http://www.isoc.org.pl/2005/woadm/">Wolne Opr 
>ogramowanie w Administracji Publicznej</a>, tłumaczy potrzebę kor 
>zystania z wolnych standardów jako wymogu dobrze zaplanowanego za 
>mówienia publicznego lub przetargu na system informatyczny. Opisu 
>je wykorzystanie krytycznie ważnych aplikacji użytkownika, takich 
> jak przeglądarka internetowa, klient poczty czy komunikator i ro 
>lę jaką w ich rozwoju odgrywa wolne oprogramowanie. Na przykładzi 
>e rynku przeglądarek i roli jaką odgrywa Firefox, autor pokazuje  
>ukryte koszty i problemy jakie są zagrożeniem dla każdego projekt 
>u rozwijanego na bazie standardów własnościowych. 
23    </p>
24    <h3 id="Pytania_i_dyskusja" name="Pytania_i_dyskusja">
25      Pytania i dyskusja
26    </h3>
27    <p>
28      <a href="Talk:pl/Firefox_-_potrzeba_wolno%c5%9bci">"Firefox
>_-_potrzeba_wolności" - Dyskusja</a> 
29    </p>

Wróć do historii