mozilla
Wyniki wyszukiwania

  E4X

  ECMAScript dla XML-a (E4X) jest rozszerzeniem języka programowania, które dodaje natywną obsługę XML-a do JavaScript-u poprzez dodanie dostępu do dokumentu XML w formie wygodnej dla programistów ECMAScript. Celem jest dostarczenie alternatywnej składni, prostszej do operowania na dokumentach XML niż przez interfejsy DOM.

  E4X jest standaryzowane przez Ecma International w standardzie ECMA-357 (aktualnie jego drugiej edycji z grudnia 2005).

  E4X jest zaimplementowane (przynajmniej częściowo) w SpiderMonkey (silnik JavaScriptu w Gecko) oraz w Rhino (silnik JavaScriptu napisany w Javie).

  Uwaga: W przeglądarkach opartych o Gecko 1.8, jak np. Firefoksie 1.5, E4X jest częściowo włączony dla autorów stron internetowych. Aby w pełni korzystać z E4X, element <script> musi posiadać typ MIME "text/javascript;e4x=1" (tzn. posiadać atrybut type="text/javascript;e4x=1"). Różnicą pomiędzy tymi dwoma trybami jest to, że bez typu MIME "e4x=1" dowolny, będący na poziomie instrukcji literał komentarza XML/HTML (<!--...-->) jest ignorowany dla kompatybilności wstecznej za pomocą sztuczki z ukrywaniem komentarza, a sekcje (<![CDATA[...]]>) nie są parsowane jako literały CDATA (co prowadziło do błędu składni JS w kodzie HTML, ponieważ element <script> tworzy ukrytą sekcję CDATA i w związku z tym nie może w sposób bezpośredni zawierać sekcji CDATA).

  someone verify the above

  Znane błędy i ograniczenia

  • Nie jest obecnie możliwe uzyskanie dostępu do obiektu DOM przez E4X (błąd 270553)
  • E4X nie obsługuje parsowania deklaracji XML (<?xml version=...?>) (zobacz błąd 336551). Możesz otrzymać błąd składni "xml is a reserved identifier" (mimo że XML jest wewnątrz łańcucha znaków).

  Sposoby obejścia:

  var response = xmlhttprequest.responseText; // błąd 270553
  response = response.replace('<?xml version="1.0"?>', ""); // błąd 336551
  var e4x = new XML(response);
  

  Zasoby

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, gandalf, Diablownik, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Diablownik,