Struktury

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

Ta strona opisuje struktury używane do reprezentacji różnych obiektów w API wtyczki.

Lista

NPAnyCallbackStruct Zawiera dane wymagane podczas osadzonego trybu drukowania.
NPByteRange Reprezentuje poszczególne zakresy bitów pochodzących ze strumienia.
NPEmbedPrint Jest podstrutkurą NPPrint obejmującą dane specyficzne dla platformy, wymagane podczas osadzonego trybu drukowania.
NPEvent Odpowiada za wydarzenie zatwierdzone przez NPP_HandleEvent, wysłane do wtyczki nie posiadającej okna.
NPFullPrint Jest podstrukturą NPPrint obejmującą dane specyficzne dla platformy, wymagane podczas pełno-stronnicowego trybu drukowania.
NPP Reprezentuje pojedynczą instację wtyczki.
NP_Port Zawiera dane wymagane przez pole okna struktury NPWindow.
NPPrint Obejmuje dane potrzebne dla wtyczki do wydrukowania własnej zawartości.
NPPrintCallbackStruct Reprezentuje dane wymagane przez pole platformPrint  struktury NPEmbedPrint podczas osadzonego trybu drukowania.
NP_Rect Reprezentuje prostokątny obszar strony.
NP_Region Reprezentuje obszar strony zdefiniowany przez platformę.
NPSavedData Blok danych instacji zapisany po usunięciu wtyczki, może być zwrócony do wtyczki.
NPSetWindowCallbackStruct Obejmuje dane o środowisku Uniksowego okna wtyczki.
NPStream Reprezentuje strumień danych tworzony przez przeglądarkę i odbierany przez wtyczkę bądź vice versa.
NPWindow Obejmuje dane o elemencie, w którym instancja wtyczki może rysować.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: SphinxKnight, zarat, Bedi
Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,