MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Ta strona opisuje struktury używane do reprezentacji różnych obiektów w API wtyczki.

Lista

Zawiera dane wymagane podczas osadzonego trybu drukowania.
Reprezentuje poszczególne zakresy bitów pochodzących ze strumienia.
Jest podstrutkurą NPPrint obejmującą dane specyficzne dla platformy, wymagane podczas osadzonego trybu drukowania.
Odpowiada za wydarzenie zatwierdzone przez NPP_HandleEvent, wysłane do wtyczki nie posiadającej okna.
Jest podstrukturą NPPrint obejmującą dane specyficzne dla platformy, wymagane podczas pełno-stronnicowego trybu drukowania.
Reprezentuje pojedynczą instację wtyczki.
Zawiera dane wymagane przez pole okna struktury NPWindow.
Obejmuje dane potrzebne dla wtyczki do wydrukowania własnej zawartości.
Reprezentuje dane wymagane przez pole platformPrint  struktury NPEmbedPrint podczas osadzonego trybu drukowania.
Reprezentuje prostokątny obszar strony.
Reprezentuje obszar strony zdefiniowany przez platformę.
Blok danych instacji zapisany po usunięciu wtyczki, może być zwrócony do wtyczki.
Obejmuje dane o środowisku Uniksowego okna wtyczki.
Reprezentuje strumień danych tworzony przez przeglądarkę i odbierany przez wtyczkę bądź vice versa.
Obejmuje dane o elemencie, w którym instancja wtyczki może rysować.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: zarat, Bedi
 Ostatnia aktualizacja: zarat,