Wyniki wyszukiwania

  Stałe


  Ten fragment przedstawia definicje programu używane przez API wtyczki. Wszystkie definicje można znaleźć w pliku npapi.h.

  Kody błędów
  Kod Wartość Opis
  NPERR_NO_ERROR 0 Brak błędów.
  NPERR_GENERIC_ERROR 1 Wystąpił błąd ogólny.
  NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR 2 Przesłano do wtyczki nieprawidłową instancję.
  NPERR_INVALID_FUNCTABLE_ERROR 3 Nieprawidłowa tablica funkcji.
  NPERR_MODULE_LOAD_FAILED_ERROR 4 Błąd podczas ładowania wtyczki.
  NPERR_OUT_OF_MEMORY_ERROR 5 Nieudany przydział pamięci.
  NPERR_INVALID_PLUGIN_ERROR 6 Brakująca lub nieprawidłowa wtyczka.
  NPERR_INVALID_PLUGIN_DIR_ERROR 7 Brakujący lub nieprawidłowy katalog wtyczki.
  NPERR_INCOMPATIBLE_VERSION_ERROR 8 Wersje wtyczki i komunikatora nie zgadzają się.
  NPERR_INVALID_PARAM 9 Brakujący lub nieprawidłowy parametr.
  NPERR_INVALID_URL 10 Brakujący lub nieprawidłowy adres URL.
  NPERR_FILE_NOT_FOUND 11 Brakujący lub nieprawidłowy plik.
  NPERR_NO_DATA 12 Strumień nie zawiera żadnych danych.
  NPERR_STREAM_NOT_SEEKABLE 13 Oczekiwano przeszukiwalnego strumienia.
  Kody wynikowe
  Constant Value Description
  NPRES_DONE 0 (Najczęstszy): Zakończono normalnie; wszystkie dane zostały przesłane do instancji.
  NPRES_NETWORK_ERR 1 Przesyłanie strumienia nie powiodło się w związku z problemami z siecią, wejściem/wyjściem dysku, brakiem pamięci lub innymi problemami.
  NPRES_USER_BREAK 2 Użytkownik anulował wysyłanie strumienia bezpośrednio poprzez kliknięcie przycisku Stop lub pośrednio poprzez akcje takie jak usunięcie instancji lub zainicjowanie operacji sieciowych o wyższym priorytecie.
  Stałe wersji wtyczki
  Stała Wartość Opis
  NP_VERSION_MAJOR 0 Główny numer wersji; zmienia się wraz z głównym numerem kodu wydania.
  NP_VERSION_MINOR 11 Podrzędny numer wersji; zmienia się wraz z numerem wydania punktowego.
  Stałe cech wersji
  Zmienna NPVERS: Informacje cechy wersji Wartość Opis
  NPVERS_HAS_STREAMOUTPUT 8 Dane strumieniowe.
  NPVERS_HAS_NOTIFICATION 9 Powiadomienie o ukończeniu.
  NPVERS_HAS_LIVECONNECT 9 LiveConnect.
  NPVERS_WIN16_HAS_LIVECONNECT 9 LiveConnect (Win16).
  NPVERS_68K_HAS_LIVECONNECT 11 LiveConnect (68K).
  NPVERS_HAS_WINDOWLESS 11 Wtyczka bezokienkowa.
  NPVERS_HAS_XPCONNECT_SCRIPTING 13 Wtyczka skryptowalna.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Autorzy tej strony: Bedi, Diablownik, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Bedi,