Ten fragment przedstawia definicje programu używane przez API wtyczki. Wszystkie definicje można znaleźć w pliku npapi.h.

Kody błędów
Kod Wartość Opis
NPERR_NO_ERROR 0 Brak błędów.
NPERR_GENERIC_ERROR 1 Wystąpił błąd ogólny.
NPERR_INVALID_INSTANCE_ERROR 2 Przesłano do wtyczki nieprawidłową instancję.
NPERR_INVALID_FUNCTABLE_ERROR 3 Nieprawidłowa tablica funkcji.
NPERR_MODULE_LOAD_FAILED_ERROR 4 Błąd podczas ładowania wtyczki.
NPERR_OUT_OF_MEMORY_ERROR 5 Nieudany przydział pamięci.
NPERR_INVALID_PLUGIN_ERROR 6 Brakująca lub nieprawidłowa wtyczka.
NPERR_INVALID_PLUGIN_DIR_ERROR 7 Brakujący lub nieprawidłowy katalog wtyczki.
NPERR_INCOMPATIBLE_VERSION_ERROR 8 Wersje wtyczki i komunikatora nie zgadzają się.
NPERR_INVALID_PARAM 9 Brakujący lub nieprawidłowy parametr.
NPERR_INVALID_URL 10 Brakujący lub nieprawidłowy adres URL.
NPERR_FILE_NOT_FOUND 11 Brakujący lub nieprawidłowy plik.
NPERR_NO_DATA 12 Strumień nie zawiera żadnych danych.
NPERR_STREAM_NOT_SEEKABLE 13 Oczekiwano przeszukiwalnego strumienia.
Kody wynikowe
Constant Value Description
NPRES_DONE 0 (Najczęstszy): Zakończono normalnie; wszystkie dane zostały przesłane do instancji.
NPRES_NETWORK_ERR 1 Przesyłanie strumienia nie powiodło się w związku z problemami z siecią, wejściem/wyjściem dysku, brakiem pamięci lub innymi problemami.
NPRES_USER_BREAK 2 Użytkownik anulował wysyłanie strumienia bezpośrednio poprzez kliknięcie przycisku Stop lub pośrednio poprzez akcje takie jak usunięcie instancji lub zainicjowanie operacji sieciowych o wyższym priorytecie.
Stałe wersji wtyczki
Stała Wartość Opis
NP_VERSION_MAJOR 0 Główny numer wersji; zmienia się wraz z głównym numerem kodu wydania.
NP_VERSION_MINOR 11 Podrzędny numer wersji; zmienia się wraz z numerem wydania punktowego.
Stałe cech wersji
Zmienna NPVERS: Informacje cechy wersji Wartość Opis
NPVERS_HAS_STREAMOUTPUT 8 Dane strumieniowe.
NPVERS_HAS_NOTIFICATION 9 Powiadomienie o ukończeniu.
NPVERS_HAS_LIVECONNECT 9 LiveConnect.
NPVERS_WIN16_HAS_LIVECONNECT 9 LiveConnect (Win16).
NPVERS_68K_HAS_LIVECONNECT 11 LiveConnect (68K).
NPVERS_HAS_WINDOWLESS 11 Wtyczka bezokienkowa.
NPVERS_HAS_XPCONNECT_SCRIPTING 13 Wtyczka skryptowalna.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Bedi, Diablownik, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Bedi,