MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Dokumentacja wtyczek Gecko

Przedmowa

Podstawy

Przegląd tworzenia wtyczek

Inicjacja i niszczenie

Rysowanie i obsługa zdarzeń

Strumienie

URL

Pamięć

Wersja, interfejs użytkownika (UI) oraz informacje statusu

Interfejs programowania aplikacji (API) od strony wtyczki

Interfejs programowania aplikacji (API) od strony przeglądarki

Wtyczki skryptowalne

Struktury

Stałe

Dokument źródłowy

  • Netscape Communication

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: zarat, Bedi, Kjj2, Ptak82, Mgjbot
 Ostatnia aktualizacja: zarat,