charAt

Podsumowanie

Zwraca określony znak z łańcucha znaków.

Metoda obiektu: String
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

charAt(index)

Parametry

index 
Liczba całkowita z przedziału od 0 do liczby o 1 mniejszej od długości łańcucha.

Opis

Znaki w łańcuchu znaków są indeksowane od lewej do prawej strony. Indeksem pierwszego znaku jest 0, a indeksem ostatniego znaku w łańcuchu znaków o nazwie stringName jest stringName.length - 1. Jeśli dostarczona wartość parametru index znajduje się poza zakresem, JavaScript zwróci pusty łańcuch znaków.

Przykłady

Przykład: Wyświetlanie różnych znaków z określonego łańcucha znaków

Poniższy przykład wyświetla różne znaki łańcucha "Brave new world":

var anyString="Brave new world"

document.writeln("Znakiem o indeksie 0 jest " + anyString.charAt(0))
document.writeln("Znakiem o indeksie 1 jest " + anyString.charAt(1))
document.writeln("Znakiem o indeksie 2 jest " + anyString.charAt(2))
document.writeln("Znakiem o indeksie 3 jest " + anyString.charAt(3))
document.writeln("Znakiem o indeksie 4 jest " + anyString.charAt(4))
document.writeln("Znakiem o indeksie 999 jest '" + anyString.charAt(999) + "'"

Powyższy kod wyświetli:

Znakiem o indeksie 0 jest B
Znakiem o indeksie 1 jest r
Znakiem o indeksie 2 jest a
Znakiem o indeksie 3 jest v
Znakiem o indeksie 4 jest e 
Znakiem o indeksie 999 jest ''

Zobacz także

indexOf, lastIndexOf, split


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Diablownik, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,