big

Niestandardowy

Podsumowanie

Powoduje, iż łańcuch znaków zostanie wyświetlony jakby znajdował się wewnątrz znacznika BIG.

Metoda obiektu: String
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0

Składnia

big()

Parametry

Brak.

Opis

Metodę big stosujemy z metodą write lub writeln, do formatowania i wyświetlania łańcucha znaków w dokumencie. Do wyświetlania łańcucha znaków po stronie serwera JavaScript używa funkcji write.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie big

Następujący przykład stosuje metodę string do zmiany rozmiaru łańcucha znaków:

var worldString="Witaj, Świecie"

document.write(worldString.small())
document.write("<p>" + worldString.big())
document.write("<p>" + worldString.fontsize(7))

Ten przykład pokazuje taki sam rezultat wyjściowy jak poniższy kod HTML:

<small>Witaj, Świecie</small>
<p><big>Witaj, Świecie</big>
<p><fontsize=7>Witaj, Świecie</fontsize>

Zobacz także

fontsize, small


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Internauta1024A, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,