getMilliseconds

Podsumowanie

Zwraca milisekundy określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date
Zaimplementowana w: JavaScript 1.3
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

getMilliseconds()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getMilliseconds jest liczbą pomiędzy 0 a 999.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getMilliseconds

Następujący przykład przydziela liczbę milisekund aktualnego czasu do zmiennej ms.

var ms;
Today = new Date();
ms = Today.getMilliseconds(); 

Zobacz także

getUTCMilliseconds, setMilliseconds


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Witia, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Witia,