getDay

Podsumowanie

Zwraca dzień tygodnia określonej daty, stosownie do czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

getDay()

Parametry

Brak.

Opis

Wartością zwracaną przez getDay jest liczba całkowita, odnosząca się do dnia tygodnia: 0 dla niedzieli, 1 dla poniedziałku, 2 dla wtorku, i tak dalej.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getDay

Druga instrukcja poniżej przydziela wartość 1 do dzienTyg, opierając się o wartość Date, obiektu Xmas95. 25 grudnia 1995 roku wypadał w poniedziałek.

Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
dzienTyg = Xmas95.getDay() 

Zobacz także

getUTCDay, setDate


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Elus, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,