link

Podsumowanie

Tworzy łącze hipertekstowe, które wywołuje inny URL.

Metoda obiektu: String
Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES2.0

Składnia

link(hrefAttribute)

Parametry

hrefAttribute 
Jakikolwiek łańcuch określony w href ze znacznika a; powinien być umieszczany poprawny URL (relatywny lub absolutny).

Opis

Zastosuj metodę link z metodą write lub writeln, aby sformatować i wyświetlić łańcuch znaków w dokumencie. Po stronie serwera JavaScript, zastosuje funkcje write do wyświetlenia łańcucha znaków.

Linki tworzymy poprzez metodę link stającą się elementami tablicy links z obiektu document. Zobacz document.links.

Przykłady

Następujący przykład wyświetla słowo "Netscape" jako odnośnik hipertekstowy, poprzez który użytkownik będzie mógł przejść na stronę domową Netscape:

var hotText="Netscape"
var URL="http://home.netscape.com"

document.write("Kliknij, aby powrócić do " + hotText.link(URL))

Ten przykład wytworzy następujący kod HTML:

Kliknij, aby powrócić do <a href="http://home.netscape.com">Netscape</a>


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,