multiline

UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

Podsumowanie

Reflects whether or not to search in strings across multiple lines.

Własności instancji: RegExp

Statyczne

Zaimplementowane w: JavaScript 1.2, NES3.0

JavaScript 1.5: multiline jest własnością instancji RegExp, nie obiektu RegExp.

Wersja ECMA: ECMA-262, edycja 3

Opis

multiline jest własnością indywidualnego obiektu wyrażenia regularnego.

The value of multiline is true if the "m" flag was used; otherwise, false. The "m" flag indicates that a multiline input string should be treated as multiple lines. For example, if "m" is used, "^" and "$" change from matching at the start or end of any line within the string to only the start or end of the entire string.

You cannot change this property directly.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, splewako, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: splewako,