ignoreCase

Podsumowanie

Określa czy z wyrażeniem regularnym została użyta flaga "i".

Własność instancji RegExp
Zaimplementowana w: JavaScript 1.2, NES3.0

JavaScript 1.5: ignoreCase jest własnością instancji RegExp, a nie obiektu RegExp.

Wersja ECMA: ECMA-262, Edycja 3

Opis

ignoreCase jest własnością pojedynczego obiektu wyrażenia regularnego.

Wartość ignoreCase wynosi true, jeśli użyta została flaga "i"; w przeciwnym przypadku będzie to wartość false. Flaga "i" wskazuje, że wielkość znaków ma być ignorowana podczas dokonywania porównań w łańcuchu znaków.

Tej własności nie można zmieniać bezpośrednio.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Diablownik,