toString

Podsumowanie

Zwraca łańcuch znaków reprezentujący dany obiekt Number.

Metoda obiektu: Number
Zaimplementowana w : JavaScript 1.1, JScript 2
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

number.toString( [radix] )

Parametr

radix
Liczba całkowita z zakresu od 2 do 36 określająca podstawę użytą do reprezentacji wartości liczbowych.

Opis

Obiekt Number przesłania metodę toString obiektu Object; nie dziedziczy Object.toString. Dla obiektów Number metoda toString zwraca łańcuch znaków reprezentujący obiekt w danej podstawie wyliczeń.

Metoda toString przetwarza pierwszy podany argument i próbuje zwrócić reprezentację w postaci łańcucha znaków w określonej podstawie wyliczeń. Dla podstawy większej od 10 litery alfabetu wskazują liczby większe niż 9. Przykładowo dla liczb heksadecymalnych (podstawa 16) użyte zostaną litery od A do F.

Jeśli jako argument toString podano podstawę nie będącą w zakresie od 2 do 36, zostanie wywołany wyjątek.

Jeśli podstawa nie została określona, JavaScript przyjmuje za podstawę wartość 10.

Przykłady

var count = 10;
print(count.toString());   // wyświetla "10"
print((17).toString());    // wyświetla "17"

var x = 7;
print(x.toString(2));      // wyświetla "111"

Zobacz także


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Diablownik, Internauta1024A, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Diablownik,