sin

Podsumowanie

Zwraca sinus danej liczby.

Metoda obiektu: Math

statyczna

Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

Math.sin(x)

Parametry

x 
liczba.

Opis

Metoda sin zwraca wartość numeryczną większą lub równą -1 i mniejszą lub równą 1, stanowiącą sinus argumentu.

Ponieważ sin jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.sin(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.sin

Poniższa funkcja zwraca sinus zmiennej x:

function getSine(x) {
   return Math.sin(x)
}

Jeśli funkcji getSine przekazane zostanie Math.PI/2, funkcja zwróci 1.

Zobacz także

acos, asin, atan, atan2, cos, tan


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Marcoos, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,