min

Podsumowanie

Zwraca mniejszą z dwóch liczb.

Metoda obiektu: Math

statyczna

Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

Math.min(x, y)

Parametry

x, y 
liczby.

Opis

Ponieważ min jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.min(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.min

Poniższa funkcja porównuje zmienne x and y i zwraca mniejszą z nich:

function getMin(x,y) {
   return Math.min(x,y)
}

Jeśli do funkcji getMin przekazane zostaną wartości 10 i 20, funkcja zwróci 10; jeśli przekazane zostaną -10 i -20, zwrócona będzie liczba -20.

Zobacz także

max


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Takenbot, Marcoos, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,