max

Podsumowanie

Zwraca większą z dwóch liczb.

Metoda obiektu: Math

statyczna

Zaimplementowana w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

Math.min(x, y)

Parametry

x, y 
liczby.

Opis

Ponieważ max jest statyczną metodą obiektu Math, zawsze odwołujemy się do niej poprzez Math.max(), a nie jak do metody instancji obiektu Math utworzonej przez użytkownika.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie Math.max

Poniższa funkcja porównuje zmienne x i y i zwraca większą z nich:

function getMax(x,y) {
   return Math.max(x,y)
}

Jeśli do funkcji getMin przekazane zostaną wartości 10 i 20, funkcja zwróci 20; jeśli przekazane zostaną -10 i -20, zwrócona będzie liczba -10.

Zobacz także

min


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Marcoos, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,