mozilla
Wyniki wyszukiwania

  valueOf

  Podsumowanie

  Zwraca łańcuch znaków reprezentujący kod źródłowy funkcji.

  Metoda obiektu: Function
  Zaimplementowana w: JavaScript 1.1
  Wersja ECMA: ECMA-262

  Składnia

  valueOf()

  Parametry

  Brak.

  Opis

  Metoda valueOf zwraca następujące wartości:

  • Dla wbudowanego obiektu Function, valueOf zwraca następujący łańcuch znaków wskazujący, że kod źródłowy nie jest dostępny:
  function Function() {
    [natywny kod]
  }
  
  • Dla własnych funkcji, toSource zwraca kod JavaScript, który definiuje obiekt jako łańcuch znaków. Ta metoda jest równoznaczna z metodą funkcji toString.

  Ta metoda jest w JavaScript wywoływana zazwyczaj wewnętrznie, nie bezpośrednio w kodzie.

  Zobacz także

  toString, Object.valueOf

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: Ptak82,