setSeconds

Podsumowanie

Ustawia sekundy dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0

JavaScript 1.3: Dodaje parametr msValue.

Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

setSeconds(secondsValue[, msValue])

Do wersji JavaScript 1.3

setSeconds(secondsValue)

Parametry

secondsValue 
Liczba całkowita z przedziału 0 i 59.
msValue 
Liczba z przedziału 0 i 999, reprezentująca milisekundy.

Opis

Jeśli nie określisz parametru msValue, wartość zwracana użytej metody getMilliseconds.

Jeśli Twój parametr jest określony z poza szeregu, setSeconds próbuje zaktualizować informacje o dacie w obiekcie Date. Na przykład, jeśli użyjesz wartości 100 dla secondsValue, minuty zawarte w obiekcie Date będą wzrastać o 1 i wartość 40 będzie użyta dla sekund.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie setSeconds

theBigDay.setSeconds(30)

Zobacz także

getSeconds, setUTCSeconds

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82
Ostatnia aktualizacja: Ptak82,