getMinutes

Podsumowanie

Zwraca minuty dla określonej daty w zależności od czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date
Zaimplementowane w: JavaScript 1.0, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

getMinutes()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getMinutes jest liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 59.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getMinutes

Druga instrukcja poniżej przypisuje wartość 15 do zmiennej minutes, bazując na wartości obiektu Xmas95 typu Date.

Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
minutes = Xmas95.getMinutes()

Zobacz także

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Niewiado, ethertank, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: ethertank,