getDate

Podsumowanie

Zwraca dzień miesiąca dla określonej daty stosownie do czasu lokalnego.

Metoda obiektu: Date
Zaimplementowana w: JavaScript 1.1, NES 2.0
Wersja ECMA: ECMA-262

Składnia

getDate()

Parametry

Brak.

Opis

Wartość zwracana przez getDate to liczby całkowite z przedziału liczb pomiędzy 1 a 31.

Przykłady

Przykład: Zastosowanie getDate

Druga instrukcja poniżej przydziela wartość 25 do zmiennej dzien, wartość oparta na Date, obiektu Xmas95.

Xmas95 = new Date("December 25, 1995 23:15:00")
dzien = Xmas95.getDate() 

Zobacz także

getUTCDate, getUTCDay, setDate


Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: Ptak82, Elus, Mgjbot
Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,