Wyniki wyszukiwania

  Dodawanie wyszukiwarek z poziomu stron WWW

  Firefox zezwala, aby kod JavaScript instalował wtyczki wyszukiwarek, i obsługuje dwa formaty wtyczek: OpenSearch i Sherlock.

  Uwaga: Od Firefoksa 2 OpenSearch jest preferowanym formatem wyszukiwania.

  Gdy kod JavaScript próbuje zainstalować wtyczkę wyszukiwarki, Firefox wyświetla komunikat z pytaniem o zgodę na instalację wtyczki.

  Instalowanie wtyczek OpenSearch

  Aby zainstalować wtyczkę OpenSearch, należy skorzystać z metody DOM window.external.AddSearchProvider(). Składnię tej metody przedstawiono poniżej:

  window.external.AddSearchProvider(adresURLWtyczki);
  

  Gdzie: adresURLWtyczki jest pełnym adresem URL do pliku XML wtyczki wyszukiwarki.

  Uwaga: Obsługa OpenSearch jest dostępna tylko w Firefoksie 2 i wyższych.

  Instalowanie wtyczek Sherlock

  Aby zainstalować wtyczkę Sherlock, należy użyć metody window.sidebar.addSearchEngine(), składnia jest następująca:

  window.sidebar.addSearchEngine(adresURLWtyczki, adresURLIkony, sugerowanaNazwa, sugerowanaKategoria);
  
  • Parametr adresURLWtyczki to adres URL wtyczki Sherlock (plik ".src"), która ma zostać zainstalowana.
  • adresURLIkony to adres URL ikony, która ma być powiązana z wtyczką.
  • Parametr sugerowanaNazwa jest używany tylko podczas monitowania użytkownika o dopuszczenie do instalacji wtyczki, aby mógł zostać wyświetlony komunikat w stylu "Czy chcesz zainstalować sugerowanaNazwa z adresURLWtyczki?".
  • Parametr sugerowanaKategoria nie jest używany. Powinno się pozostawić go jako pusty łańcuch znaków ("") lub wartość null.

  Więcej informacji na temat formatu Sherlock można znaleźć na stronie http://developer.apple.com/macosx/sherlock/

  Wykrywanie możliwości przeglądarki z poziomu silnika wyszukiwarki

  Ponieważ uzupełniające API wyszukiwarki zmieniło się między Firefoksem 1.5 a Firefoksem 2.0 oraz ponieważ Firefox 1.5 nie wspiera plików opisu OpenSearch, autorzy stron internetowych, którzy chcą dodać silnik wyszukiwarki w sposób kompatybilny wstecznie (to znaczy tak, żeby działała ona w Firefoksie 1.5, Firefoksie 2.0 lub IE 7), muszą obsługiwać zarówno format Sherlock jak i OpenSearch oraz muszą odpowiednio wykryć możliwości przeglądarki. Poniższy fragment kodu jest przykładem w jaki sposób może to być osiągnięte:


  function installSearchEngine() {
   if (window.external && ("AddSearchProvider" in window.external)) {
    // Firefox 2 i IE 7, OpenSearch
    window.external.AddSearchProvider("http://przyklad.com/search-plugin.xml");
   } else if (window.sidebar && ("addSearchEngine" in window.sidebar)) {
    // Firefox <= 1.5, Sherlock
    window.sidebar.addSearchEngine("http://przyklad.com/search-plugin.src",
                   "http://przyklad.com/search-icon.png",
                   "Search Plugin", "");
   } else {
    // Brak obsługi wyszukiwarki (IE 6, Opera, itd.).
    alert("Brak obsługi wyszukiwarki");
   }
  }
  

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Autorzy tej strony: Ptak82, Killerowski, Diablownik, Marcoos, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: Mgjbot,