Porównywanie wersji

window.setTimeout

Wersja 79455:

Sprawdzenie wersji 79455 wykonane przez Ceth

Wersja 79456:

Sprawdzenie wersji 79456 wykonane przez Ceth

Tytuł:
window.setTimeout
window.setTimeout
Ciąg znaków:
DOM/window.setTimeout
DOM/window.setTimeout
Etykiety:
DOM, Gecko, DOM_0, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
DOM, Gecko, DOM_0, Wszystkie_kategorie, Dokumentacja_Gecko_DOM
Treść:

Wersja 79455
Wersja 79456
n8      {{template.DomRef()}}n8      {{ DomRef() }}
n20<i>id</i> = window.setTimeout(<i>funkcja</i>, <i>opóźnienie</i>, n20<i>id</i> = window.setTimeout(<i>funkcja</i>, <i>opóźnienie</i>[,
>[<i>param1</i>, <i>param2</i>, ...]);> <i>param1</i>, <i>param2</i>, ...]);
t72      {{template.DOM0()}}t72      {{ DOM0() }}
73    </p>{{ wiki.languages( { "en": "en/DOM/window.setTimeout", "f73    </p>{{ languages( { "en": "en/DOM/window.setTimeout", "fr": "
>r": "fr/DOM/window.setTimeout", "ja": "ja/DOM/window.setTimeout" >fr/DOM/window.setTimeout", "ja": "ja/DOM/window.setTimeout" } ) }
>} ) }}>}

Wróć do historii